Hồ Huỳnh Duy - Chuyên gia, Diễn giả
THÔNG TIN CHUYÊN GIA – DIỄN GIẢ


HỒ HUỲNH DUY


Họ và tên                                         : HỒ HUỲNH DUY
Thương hiệu                                   : Anthony
Ngày sinh                                        : 1980

Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Diamond Academy .
Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Huy Phát.
Quản lí cấp cao Tập đoàn Forever Living Product – USA tại Việt Nam.
Đối tác chiến lược, phân phối độc quyền cho Tập đoàn bHIP Global - USA tại Viêt Nam
Doanh Nhân tiêu biểu VN 2009.
Chuyên gia : Lý luân kinh tế, Tư vấn chiến lược, Lãnh đạo cấp cao
Diễn giả - Chuyên gia đào tạo – Huấn luyện cấp cao.
Cử nhân kinh tế Quản trị kinh doanh         – Đại học Kinh tế TpHCM
Kỹ sư Điện tử Viễn thông                                     – Đại học Bách Khoa TpHCM
Cử nhân Anh ngữ                                      - Đại học Ngoại ngữ - Tin học TpHCM
Chứng chỉ  Ledearship & Core Value  - Học viện Core Value Training, USA.
Chứng chỉ Leadership                             - Học viện Dale Carnegie Training, USA.

Nhiều chứng chỉ khác từ các khóa học của các diễn giả trong và ngoài nước như T.HavrEker, Blair Singer, Bellum Tan, Robert Kyosaky…..
Leadership:
·         Hoạch định chiến lược và kiểm soát rủi ra doanh nghiệp vừa và nhỏ.
·         Tư vấn giải pháp doanh nghiệp vượt khủng hoảng.
·         Giao tiếp để lãnh đạo.
·         Kiểm soát mâu thuẫn.
·         Kiểm soát thời gian để làm việc chủ động.
·         Tạo động lực làm việc nhân viên.
·         Lãnh đạo đội/nhóm có năng lực cao.
·         Tầm nhìn, sứ mênh và giá trị.
·         Tiến hành các buổi họp hiệu quả.
·         y thác công việc.
·         Xử lí sai sót.
·         Định nghĩa hiệu quả công việc.

Hoàn thiện Qui trình:
·         Cải thiện qui trình.
·         Đổi mới tư duy lãnh đạo
·         Kiểm soát thay đổi hiêu quả
·         Sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi.
·         Phân tích vấn đề và ra quyết định.
·         Giải quyết vấn đề và ra quyết định trong nhóm.

Với gần 12 năm trong ngành, anh đã trực tiếp gián tiếp Coach hơn 200,000 khách hàng. Và hàng trăm tổ chức doanh nghiệp trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đặt biệt là đã hỗ trợ tư vấn giải pháp, Coach hàng loạt doanh nghiệp vừa và nhỏ thoát khỏi khủng hoảng trong những năm gần đây.

 Email              :  hohuynhduyanthony@gmail.com
Facebook        :  https://www.facebook.com/doanhnhanhohuynhduy
Website           :  diamondacademy.com.vn
Skype              :   ho.huynh.duy
Điện Thoại     : 0974.71.42.76
Từ khóa: Hồ Huỳnh Duy
Share on Google Plus

About Trần Trung Kiên - Tác giả - Cố vấn Tác giả

Royal Books - là một công ty cách mạng nhất trong ngành công nghiệp này, cung cấp giải pháp đến cho thị trường là đơn vị đặc biệt cung cấp những quyển sách có chất lượng đến cho bạn đọc trong lĩnh vực: Phát triển bản thân, Phát triển Kinh doanh, Phát triển Doanh nghiệp với 5 giải pháp (chủ đề) chính: Phát triển Chuyên môn - Marketing - Quản trị - Văn hóa - Mục đích Đúng... với khát vọng đưa sách của người Việt đến với thế giới thông qua con đường Phát hành Sách Quốc tế...