NGUYỄN DUY CƯƠNG - Một trong những diễn giả hàng đầu Việt Nam

Nguyễn Duy Cương là một diễn giả chuyên nghiệp, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Khai phá khả năng tiềm ẩn con người. Ông đã và ...
Read More

NGUYỄN MẠNH HÙNG - Diễn giả, Chủ tịch HĐQT Thaihabooks

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Sách Thái Hà – Tiến sĩ   Nguyễn Mạnh Hùng   – đã tham gia giảng dạy cho sinh viên các trường Đại ...
Read More