Harry Hammond Hess - nhà địa chất học đã đưa ra học thuyết tách giãn đáy đại dương

Harry Hammond Hess (24 tháng 5 năm 1906 – 25 tháng 8 năm 1969) là nhà địa chất học và sĩ quan hải quân Hoa Kỳ trong chiến tranh Thế giới...
Read More

Mikhail Aleksandrovich Sholokhov - Nhà văn Liên Xô nổi tiếng

Mikhail Aleksandrovich Sholokhov (phiên âm tiếng Việt: Mi-kha-in A-lếch-xan-đrô-vích Sô-lô-khốp; tiếng Nga: Михаил Александрович Шолохов) ...
Read More