Tin tức cập nhật :

TRẦN THẾ HƯỞNG

Written By THIÊN LÝ GROUP on 1 December 2011 | 21:57


Chúng ta sống, học tập và làm việc không thể không suy nghĩ. Chúng ta thường dùng bộ óc để suy nghĩ (tư duy) một cách tự nhiên như đi lại, ăn uống, nói năng và hít thở khí trời, đến nỗi ít khi đặt các câu hỏi: “Mình đã suy nghĩ như thế nào?”; “Cách suy nghĩ như vậy đã tốt chưa?”; “Có cách suy nghĩ nào tốt hơn không?”; “Làm thế nào để có được cách suy nghĩ tốt hơn?”; “Học ăn, học nói… sao không thấy dạy và học suy nghĩ như một môn riêng?”
Môn học Phương pháp luận sáng tạo khoa học-kỹ thuật có mục đích trang bị cho các học viên hệ thống các phương pháp và các kỹ năng suy nghĩ tiên tiến, được dạy trong nhiều công ty, trường đại học trên thế giới nhằm phát triển nguồn nhân lực sáng tạo. Bởi vì, sự phát triển ngày càng đòi hỏi mỗi người phải biết làm việc bằng cái đầu để giải quyết tốt các vấn đề gặp phải và ra các quyết định đúng.
Share this article :
 
Xây dựng nội dung và phát triển bởi Royal Books (Công ty Sách Hoàng Gia)
Royal Books - The Good Books That Changes Life