Showing posts with label DANH NHÂN VẦN A. Show all posts
Showing posts with label DANH NHÂN VẦN A. Show all posts

ARISTOTELES - Nhà triết học và nhà bác học thời Hy Lạp cổ đại

Aristoteles   (Tiếng Hy Lạp cổ:   Ἀ ριστοτέλης   [aristotél ɛː s] ,   Aristotélēs ; phiên âm trong tiếng Việt là   Aritstốt ;   384   –   ...
Read More

PAUL GARDNER ALLEN - Nhà đầu tư người Mỹ, đồng sáng lập Microsoft

Paul Gardner Allen   (sinh ngày   21 tháng 1   năm   1953   ở   Seattle, Washington) là một nhà đầu tư người   Mỹ, đồng sáng lập   Microsoft...
Read More

ADAM SMITH - Nhà kinh tế chính trị và triết gia đạo đức người Scotland

Adam Smith ,   FRSE   (rửa tội ngày   16 tháng 6   năm   1723, hay   5 tháng 6   năm   1723 trong   lịch Julian; mất ngày   17 tháng 7   nă...
Read More