Showing posts with label DIỄN GIẢ. Show all posts
Showing posts with label DIỄN GIẢ. Show all posts

NGUYỄN DUY CƯƠNG - Một trong những diễn giả hàng đầu Việt Nam

Nguyễn Duy Cương là một diễn giả chuyên nghiệp, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Khai phá khả năng tiềm ẩn con người. Ông đã và ...
Read More

VƯƠNG HỮU HÙNG - Diễn giả, Tổng Giám đốc Công ty tư vấn và đào tạo bán hàng Fresh View

Vương Hữu Hùng (Francis)   – Trên 15 kinh nghiệm trong vai trò người bán hàng và trở thành lãnh đạo của những đội ngũ kinh doanh xuất ch...
Read More

TRỊNH XUÂN KHANH - Diễn giả, chuyên gia tư vấn thương hiệu

Ông là chuyên gia tư vấn thương hiệu, đồng thời là bậc thầy thiết kế chương trình và đào tạo chuyên nghiệp các kỹ năng mềm trong kinh ...
Read More