Thế giới Danh nhân - Danh nhân Phụng sự Thế giới

SOCRATES - NHÀ THÔNG THÁI VĨ ĐẠI

"Tôi biết rằng TÔI KHÔNG BIẾT GÌ CẢ" - Socrates (470 - 399 TCN)

Đọc thêm

MARK TWAIN - NHÀ VĂN NỔI TIẾNG

"Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc" - Mark Twain (1835 - 1910)

Đọc thêm

ERNEST HEMINGWAY - TÁC GIẢ KINH ĐIỂN CỦA NỀN VĂN HỌC MỸ

"Không có người bạn nào trung thành như cuốn sách" - Ernest M. Hemingway (1899 - 1961)

Đọc thêm

ISAAC NEWTON - NHÀ KHOA HỌC ẢNH HƯỞNG NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

"Những điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước, những điều chúng ta chưa biết là cả một đại dương bao la" - Isaac Newton (1642 - 1726)

Đọc thêm

MARTIN LUTHER KING - NHÀ LÃNH ĐẠO ẢNH HƯỞNG NHẤT THẾ GIỚI

"Ai cũng có thể vĩ đại... bởi ai cũng có thể phụng sự." - Martin Luther King (1929 - 1968)

Đọc thêm

STEPHEN HAWKING - TÁC GIẢ, NHÀ VẬT LÝ VĨ ĐẠI NGƯỜI ANH

"Tôi chỉ là một đứa trẻ không bao giờ lớn. Tôi không ngừng đặt những câu hỏi như “tại sao” và “như thế nào”. Đôi lúc, tôi tìm được câu trả lời” – Stephen Hawking (1942 - 2018)

Đọc thêm

TRỊNH CÔNG SƠN - NHẠC SĨ NỔI TIẾNG NHẤT CỦA TÂN NHẠC VIỆT NAM

"Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời." - Trịnh Công Sơn (1939 - 2001)

Đọc thêm

VOLTAIRE - NHÀ VĂN, SỬ GIA, TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP THỜI KHAI SÁNG

"Chân lý cuối cùng trên cõi đời này là yêu. Yêu là còn sống và còn sống là còn yêu" - Voltaire (1694 - 1778)

Đọc thêm

VAN GOGH - HỌA SĨ NỔI TIẾNG NHẤT NGƯỜI HÀ LAN

"Nhưng tôi luôn cho rằng cách tốt nhất để hiểu được Chúa là yêu thật nhiều điều." - Van Gogh (1853 - 1890)

Đọc thêm

ALFRED NOBEL - NHÀ KHOA HỌC, TÁC GIẢ CỦA GIẢI THƯỞNG NOBEL

"Mọi người hãy dùng số tiền mà tôi để lại, hàng năm trao giải thưởng cho những người đã có cống hiến lớn lao trong các lĩnh vực vì lợi ích toàn nhân loại." - Alfred Nobel (1833 - 1896)

Đọc thêm

BENJAMIN FRANKLIN - NHÀ KHAI QUỐC HOA KỲ

"Nếu bạn không muốn bị lãng quên ngay sau khi chết, hoặc viết thứ gì đó đáng đọc hoặc làm thứ gì đó đáng được viết." - Benjamin Franklin (1706 - 1790)

Đọc thêm

NELSON MANDELA - TỔNG THỐNG DA MÀU ĐẦU TIÊN CỦA NAM PHI

"Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới." - Nelson Mandela (1918 - 2013)

Đọc thêm

ALBERT EINSTEIN - NHÀ VẬT LÝ VĨ ĐẠI NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

"Chúa luôn chọn cách đơn giản nhất." - Albert Einstein (1879 - 1955)

Đọc thêm

HENRY FORD - DOANH NHÂN TỶ PHÚ, NGƯỜI SÁNG LẬP FORD MOTOR

"Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược gió, không phải theo chiều gió." - Henry Ford (1863 - 1947)

Đọc thêm