Henri Barbusse (1873 - 1935) nhà văn hiện thực xã hội chủ nghĩa, chiến sĩ hòa bình Pháp.


Tiểu sử:
Henri Barbusse sinh ngày 17-5-1873 tại Asnières, quận Seine, cha là nhà báo, viết kịch, mẹ người Anh. Sau khi học xong trung học năm 1889, và trình bày luận án triết học tại Sorbonne, ông cống hiến đời mình cho sự nghiệp văn học và sự nghiệp bảo vệ hòa bình thế giới. 


Đầu tiên, ông sáng tác thơ, tập Những người phụ nữ khóc than (1895) in dấu ấn của chủ nghĩa lãng mạn bi quan và biểu hiện những khát vọng, lý tưởng mơ hồ. Sau đó, Barbusse hoạt động báo chí, viết truyện ngắn trên báo Thế giới và phê bình văn học trên những tạp chí lớn. Năm 1903, ông cho xuất bản tiểu thuyết Những người nài van, tượng trưng cho nhân loại đau khổ, cầu xin hạnh phúc trên trời mà dưới trần thế không thể có được. Tiếp đó, tiểu thuyết thứ hai Địa ngục (1908) ra đời, còn có tiêu đề "Tiếng kêu, tiếng kêu khủng khiếp của sự thật".
Năm 1914, thế chiến lần I bùng nổ, tuy đã 41 tuổi và sức yếu, Barbusse vẫn tham gia quân đội, sống ngoài mặt trận gần 3 năm, và viết nên cuốn tiểu thuyết lớn Khói lửa, Nhật ký một tiểu đội (1916), tố cáo, lên án đanh thép chiến tranh đế quốc phi nghĩa và khẳng định tương lai sẽ thuộc về những "người nô lệ". Tác phẩm được trao tặng giải thưởng Goncourt cùng năm. Sau chiến tranh, Barbusse tận tụy chiến đấu cho sự nghiệp hòa bình và sự nghiệp giải phóng nhân loại. Đây cũng là thời kỳ chín muồi trong tư tưởng và sáng tác của nhà văn. Năm 1919, tiểu thuyết Ánh sáng của ông được xuất bản. Ông tham gia tổ chức Hội cựu chiến binh, nhóm "Ánh sáng" tập hợp các nhà văn trên thế giới đấu tranh chống chiến tranh đế quốc.
Năm 1923, Barbusse gia nhập Đảng Cộng sản Pháp, đây là một sự kiện có ảnh hưởng lớn trong giới trí thức Pháp. Năm 1925, ông đấu tranh chống cuộc khủng bố trắng của bọn phản động ở Balkan. Trở về Pháp, ông viết Xiềng xích, tố cáo tội ác của chúng. Năm 1927, ông sang thăm Liên Xô, viết sách ca ngợi đất nước Xô-viết và nhà văn Gorki. Ông còn là tác giả của một số tiểu luận như Lời một chiến sĩ (1920), Ánh sáng trong vực thẳm (1921) và tác phẩm nghiên cứu phê bình Zola (1932). Những năm cuối đời, ông đấu tranh chống chủ nghĩa phát-xít. 

Barbusse mất ngày 30-8-1935 tại Mátxcơva trong một chuyến đi thăm Liên Xô, thọ 62 tuổi. Ngày 3 tháng 9 cùng năm, linh cữu ông được đưa về Pháp an táng.


Tác phẩm:
1908 – L'enfer (tiểu thuyết)
1916 – Le feu (tiểu thuyết)
1921 – Le couteau entre les dents (tiểu thuyết)
1923 – Esperantista Laboristo (bài báo)
1930 – Manifeste aux intellectuels (tiểu thuyết)
1936 – Staline: Un monde nouveau vu à travers un homme (tiểu sử)

Share on Google Plus

About THIÊN LÝ GROUP

Royal Books - là một công ty cách mạng nhất trong ngành công nghiệp này, cung cấp giải pháp đến cho thị trường là đơn vị đặc biệt cung cấp những quyển sách có chất lượng đến cho bạn đọc trong lĩnh vực: Phát triển bản thân, Phát triển Kinh doanh, Phát triển Doanh nghiệp với 5 giải pháp (chủ đề) chính: Phát triển Chuyên môn - Marketing - Quản trị - Văn hóa - Mục đích Đúng... với khát vọng đưa sách của người Việt đến với thế giới thông qua con đường Phát hành Sách Quốc tế...

0 Comments:

Post a comment